ผอ.รร.บ้านหนองแสงนายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง

หลวงตาพวง จ.ยโสธรหลวงตาพวง

นายก อบจ.ยโสธรนายสถิรพร นาคสุข

ท่าน ผู้ว่าฯ จังหวัดยโสธร


ศิลปินแห่งชาตินายคำพูน บุญทวี

รางวัลพระราชทานปี'19นักร้อง...ดาว บ้านดอน

หม่ำ จ๊กมกหม่ำ จ๊กมก

นักร้อง จาก อ.กุดชุมไผ่ พงศธร

นักร้อง จาก อ.เลิงนกทามนต์แคน แก่นคูณ

จังหวัดยโสธร


ประวัติ จ.ยโสธร


บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร


ธาตุก่องข้าวน้อย


พระธาตุกู่จาน จ.ยโสธร


แหล่งผลิตแตงโมหวาน


หัตถกรรม บ.นาสะไมย์


หมอนขิต บ้านศรีฐาน


เว็บ รร.ใน สพป.ยส.1 (เก่า)
เว็บ รร.ใน สพป.ยส.1 (ใหม่)

TV ออนไลน์ 2

Home

โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร สพป.ยส.1

AllNews :ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร

TOP News : INFO แฟ้มข่าวเก่า โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร

-2- เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในชั่วโมงแรก ของการเรียนในภาคบ่าย  นางดวงจันทร์ ขันเงิน ครูประจำชั้น ป.2 ขณะกำลังดูแล แนะนำนักเรียนชั้น ป.2 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ในวิชา ทัศนศิลป์ เรื่อง "การวาดภาพรูปทรงตามธรรมชาติ" ด้วยการใช้สามเ...
-17-2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555 นางสาวขนิษฐา วรพันธ์ ครูประจำชั้น ป.6 ซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านหนองแสง ขณะกำลังดูแลกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนทุกชั้น ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมีแม่ครัว ช่วยตักอาหารใส่ถาดให้นักเ...
-1-26-2555เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 10 .30 น. - 11.30 น.นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "นักเรียนปลายทาง" ขณะกำลังเรียนวิชา คณิตศาสตร์ กับ  คุณครูรัชนีพร พิณทอง จาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (ผ่านท...
-14-2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ครูเพ็ญศรี มีแก้ว, ครูขนิษฐา วรพันธ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง  ได้นำขบวนนางรำนักเรียน ประมาณ 35 คน เข้าร่วมแข่งขันขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2555 ...
-qq- เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2555 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นำนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 ไปทัศนศึกษาดูงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หลายกิจกรรม เช่น เทวดาตัวจิ๋ว, ภาพติดตา, มองดูเสีย...
-2- เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, และคณะครู ได้ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  การจัดประชุมในวันนี้ มีผู้ปกครองเข้า...
2012-06-14-11-05-32 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 คุณครู 2 ท่าน จากโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มาทำพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนเดิม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ...

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าว : หนังสือราชการ สพร. แจ้ง สพท.

ข่าว : ข่าวจากเว็บไซต์ สพร.

ข่าว : สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 3 กรกฎาคม 2554

การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 เขต ในจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดยโสธร 3 เขต รวมทั้งหมด 20 คน
ประกาศ กกต.เรื่องจำนวน สส.และจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ทั่วประเทศ
หมายเลข เบอร์พรรคการเมืองทุกพรรค ในการเลือกตั้งครั้งนี้
กกต.
สำนักงาน กกต.จังหวัด ทั่วประเทศ
ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ยโสธร เมื่อ 3 กรกฎาคม 2554

ข่าว ผลการเลือกตั้งใน จ.ยโสธร จากเว็บไซต์ สำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธร

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และ ส.อบจ.ยโสธร (วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2555)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร (วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2555)
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ยโสธร 2554 (วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2554)

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษา จากเว็บครูไทย

ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวเปิดสอบ จาก เว็บครูวันดีดอทคอม
ประเพณีงานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 1 ใน 5 ประเพณีไทย ติดอันดับโลก

วีดีโอ ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
วีดีโอ hilight : ไฮไลท์ บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ปี 2553
วีดีโอ พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ปี 2554
วีดีโอ เซิ้งบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ปี 2554
วีดีโอ ขบวนเซิ้งบั้งไฟคุ้มบ้านใด้ ปี 2554
วีดีโอ หม่ำ จ๊กมก ร่วมขบวนเซิ้งบั้งไฟยโสธร

VDO : เพลงคนเก่งคนดี

กระทรวงศึกษาธิการE-MailSocial Network

Web link1

Web Link2

ทีวี ออนไลน์

รวมคำขวัญวันเด็กฯ


หนังสือพิมพ์ ออนไลน์
อ.ก.ค.ศ. สพป.ยส.1


ผอ.สพป.ยส.1ดร.อภิชัย กรมเมือง

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้534
mod_vvisit_counterLast week839
mod_vvisit_counterเดือนนี้2040
mod_vvisit_counterLast month3514
mod_vvisit_counterรวม94528

We have: 1 guests online
Your IP: 192.168.1.1
 , 
Today: เม.ย. 18, 2014
Link หน่วยงาน

คำขอบคุณ
คำขอบคุณ
"ขอขอบพระคุณ....,
...ที่มาของข้อมูล,
เจ้าของข้อมูล, ข่าว/ภาพ,
ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง
นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้
เพื่อประโยชน์การศึกษา"