ผอ.รร.บ้านหนองแสงนายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง
ปรองดอง : สมานฉันท์ : คืนความสุขให้คนในชาติ
ดูทั้งหมด
เบอร์โทร มือถือ บุคลากร รร.บ้านหนองแสง

1.ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง  085-4105830

2.นางเพ็ญศรี  มีแก้ว  081-7900905

3.นายประทวน  สารกุล  084-8319837

4.นายจงใจ  เวชกามา  087-8801792

5.นายโอภาส  มีแก้ว  081-2654455

6.นางดวงจันทร์  ขันเงิน 085-4994412

7.นักการฯ นายสนิท ขันเงิน 086-8714759

TOP News : แฟ้มข่าวเก่า โรงเรียนบ้านหนองแสง
-1-26-2555เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 10 .30 น. - 11.30 น.นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "นักเรียนปลายทาง" ขณะกำลังเรียนวิชา คณิตศาสตร์ กับ  คุณครูรัชนีพร พิณทอง จาก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (ผ่านท...
3- เมื่อ วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 08.30 น. - 09 .30 น. นางเพ็ญศรี มีแก้ว ครูประจำชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขณะกำลังดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้น ป3 ในชั่วโมงเรียนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวล...
-2- เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในชั่วโมงแรก ของการเรียนในภาคบ่าย  นางดวงจันทร์ ขันเงิน ครูประจำชั้น ป.2 ขณะกำลังดูแล แนะนำนักเรียนชั้น ป.2 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ในวิชา ทัศนศิลป์ เรื่อง "การวาดภาพรูปทรงตามธรรมชาติ" ด้วยการใช้สามเ...
-17-2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555 นางสาวขนิษฐา วรพันธ์ ครูประจำชั้น ป.6 ซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านหนองแสง ขณะกำลังดูแลกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนทุกชั้น ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมีแม่ครัว ช่วยตักอาหารใส่ถาดให้นักเ...
-14-2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ครูเพ็ญศรี มีแก้ว, ครูขนิษฐา วรพันธ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง  ได้นำขบวนนางรำนักเรียน ประมาณ 35 คน เข้าร่วมแข่งขันขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2555 ...
-qq- เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2555 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นำนักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 ไปทัศนศึกษาดูงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หลายกิจกรรม เช่น เทวดาตัวจิ๋ว, ภาพติดตา, มองดูเสีย...
-2555-16-2555 เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ลานสนาม หน้าเสาธงชาติโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ซึ่งวันนี้ เป็นวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลังจากเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้ว นายประทวน สารกุล ครูหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มากล่าวชี้แจง แนะนำ การ...
2012-06-14-11-05-32 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 คุณครู 2 ท่าน จากโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร มาทำพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนเดิม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ...
-3- เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 ผอ.ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง, และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เป็นการส่งท้ายวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองแสง เมนูอาหารคือ "สุกี้" เด็กๆ มีความสุข ที่ได้กินอาหารแปลกๆ...
-super-family-  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ครูขนิษฐา วรพันธ์, ครูประทวน สารกุล ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร จำนวน 3 คน คือ ด.ญ.กิตติยารัตน์ ขันเงิน ชั้น ป.3, ด.ญ.ณัฐชยา ไชยศรี ชั้น ป.4, และ ด.ญ.ศิรินทิพย์ ขันเงิน ชั้น ป.5 พร้อมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 3 คน เข้าร่วมแข่งขันรายการ ซูปเปอร์จิ๋ว ...
หลวงตาพวง จ.ยโสธรหลวงตาพวง

นายก อบจ.ยโสธรนายสถิรพร นาคสุข

ท่าน ผู้ว่าฯ จังหวัดยโสธร


ศิลปินแห่งชาตินายคำพูน บุญทวี

รางวัลพระราชทานปี'19นักร้อง...ดาว บ้านดอน

หม่ำ จ๊กมกหม่ำ จ๊กมก

นักร้อง จาก อ.กุดชุมไผ่ พงศธร

นักร้อง จาก อ.เลิงนกทามนต์แคน แก่นคูณ

จังหวัดยโสธร


ประวัติ จ.ยโสธร


บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร


ธาตุก่องข้าวน้อย


พระธาตุกู่จาน จ.ยโสธร


แหล่งผลิตแตงโมหวาน


หัตถกรรม บ.นาสะไมย์


หมอนขิต บ้านศรีฐาน


หนังสือพิมพ์ ออนไลน์
vdo เพลงสรรเสริญพระบารมี
vdo เพลงสดุดีมหาราชา
เว็บ รร.ใน สพป.ยส.1 (ใหม่)

เว็บ รร.ใน สพป.ยส.1 (เก่า)
vdo เพลงชีวิตสัมพันธ์
TV ออนไลน์ 2

คำขอบคุณ
คำขอบคุณ
"ขอขอบพระคุณ....,
...ที่มาของข้อมูล,
เจ้าของข้อมูล, ข่าว/ภาพ,
ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง
นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้
เพื่อประโยชน์การศึกษา"
Home

โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร สพป.ยส.1

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าว : หนังสือราชการ สพร. แจ้ง สพท.

ข่าว : ข่าวจากเว็บไซต์ สพร.

ข่าว : สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ค้นข่าวมาเล่า จากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษา จากเว็บครูไทย

ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวเปิดสอบ จาก เว็บครูวันดีดอทคอม


ประเพณีงานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร 1 ใน 5 ประเพณีไทย ติดอันดับโลก

วีดีโอ ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
วีดีโอ hilight : ไฮไลท์ บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ปี 2553
วีดีโอ พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ปี 2554
วีดีโอ เซิ้งบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ปี 2554
วีดีโอ ขบวนเซิ้งบั้งไฟคุ้มบ้านใด้ ปี 2554
วีดีโอ หม่ำ จ๊กมก ร่วมขบวนเซิ้งบั้งไฟยโสธร

VDO : เพลงคนเก่งคนดี

VDO : เพลง 'ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน'

vdo เพลงชาติไทย

บทกวี...จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง !

กระทรวงศึกษาธิการE-MailSocial Network

Web link1

Web Link2รวมคำขวัญวันเด็กฯ


แนะนำ เว็บไซต์นิเทศออนไลน์

เว็บไซต์นิเทศออนไลน์

นางอุษณีย์  กรมเมือง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.ยโสธร เขต 1

VDO : เพลงผู้ปิดทองหลังพระ
VDO : เพลงต้นไม้ของพ่อ
VDO : เพลงแม่พิพ์ของชาติ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้185
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้916
mod_vvisit_counterLast week1210
mod_vvisit_counterเดือนนี้5215
mod_vvisit_counterLast month3311
mod_vvisit_counterรวม165869

We have: 1 guests online
Your IP: 192.168.1.1
 , 
Today: พ.ค. 29, 2015
ทีวี ออนไลน์ 1

Link หน่วยงาน